DAVID COS
Estudi del dolor,
2001
pensart > portada