web dedicada íntegrament
al meu germà Josep
(1964-2000)
ésser i traspàs fa un: tot muda i tot roman
j.v.foix